-bugetul local de venituri si cheltuieli impreuna cu HCL de aprobare
– program de investitii pe anul; 2019
– indicatori la trim I 2019
– Bilantul la data de 31.03.2019

Categorii: Proiecte