PENTRU CARTEA DE IDENTITATE
Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa 11)
Declaratie pentru primirea în spatiul de locuit (anexa 12)
Declaratie prin mandatar pentru primirea în spatiul de locuit (anexa 13)
Declaratie de locuit într-un imobil de locuit cu destinatie de locuinta (anexa 14)
Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate în România (anexa 15)
Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor români cu domiciliul în strainatate si resedinta în România (anexa 18)
Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (anexa 19)


PENTRU STAREA CIVILA: nasteri, casatorii, decese
Cerere eliberare certificat de nastere pentru adult – în cazul furtului, pierderii sau distrugerii originalului(anexa 42)
Cerere eliberare certificat de nastere pentru copil minor – în cazul furtului, pierderii sau distrugerii originalului(anexa 10)
Cerere eliberare certificat de casatorie în cazul furtului, pierderii sau distrugerii originalului(anexa 16)
Cerere eliberare certificat de deces în cazul furtului, pierderii sau distrugerii originalului(anexa 17)
Cerere eliberare adeverinta de deces(adeverinta deces)
Cerere eliberare adeverinta cu cauza decesului(adeverinta cauza deces)
Acte necesare pentru indemnizatia de nastere (format .pdf)
Adeverinta crestere copil (format .pdf)


ALTE CERERI
Cerere ajutor incalzire (format .pdf)
Cerere ancheta sociala (format .pdf)
Cerere alocatie copil minor (format .pdf)
Cerere de emitere a Cerificatului de Urbanism (format .pdf)
Cerere indemnizatie crestere copil (format .pdf)
Cerere pentru eliberare adeverinta de beneficiar al ajutorului social (format .pdf)
Cerere pentru eliberare adeverinta bursa si rechizite (format .pdf)
Cerere pentru eliberare adeverinta negatie ajutor social (format .pdf)
Cerere si declaratie ajutor social (format .pdf)
Cerere desemnare delegat receptie lucrare constructie (format .pdf)
Cerere eliberare Anexa nr. 8 (format .pdf)
Cerere eliberare Certificat Impozite si Taxe PF (format .pdf)
Cerere eliberare Autorizatie construire – desfiintare (format .pdf)
Cerere emitere Autorizatie functionare (format .pdf)
Cerere prelungire Autorizatie construire – desfiintare (format .pdf)
Cerere transcriere in registrele de stare civila (format .pdf)
Cerere verificare proiect constructie (format .pdf)


DECLARATII
Declaratie ingrijire copil (format .pdf)
Declaratie de impunere impozit pe cladiri PF (format .pdf)
Declaratie de impunere impozit pe teren PF (format .pdf)
Declaratie privind stabilirea taxei auto PF (format .pdf)
Declaratie privind stabilirea taxei auto PJ (format .pdf)
Declaratie scoatere din evidenta mijloace de transport (format .pdf)


ALTE TIPIZATE
Adeverinta CAS (format .pdf)
Acte necesare pentru intocmirea dosarului de ajutor social(format .pdf)